Intro
Projects
Opleiding/ Education
Service offer
Contact

MHES Consultancy 

(for English scroll down)

MHES Consultancy staat voor meer dan 15 jaar ervaring in het implementeren van ERP systemen bij de meest uiteenlopende bedrijven. De focus ligt daarbij op Microsoft Dynamics AX met als specialisatie Finance en project management.

Oprichter Martin Heslinga licht dit toe: "Na mijn studie Economie te hebben afgerond, afstudeerrichting Bestuurlijke Informatiekunde aan de universiteit van Amsterdam, ben ik in 1995 begonnen als ontwikkelaar  en heb grote maatwerktrajecten gedaan in het ERP systeem Baan. Programmeren en functionele analyses maken was heel leuk, maar na de eerste klantcontacten wist ik dat ik veel meer direct met de klant wilde samenwerken. Dat is de reden dat ik ERP consultant ben geworden en in die rol heb ik  inmiddels vele verschillende soorten bedrijven mogen helpen met ERP implementaties. Ik kan me goed verplaatsen in wat de klant wil en kan eenvoudig de vertaalslag maken naar de techniek. Vooral het uitrollen van een ERP systeem bij multinationale ondernemingen met vestigingen in meerdere landen beschouw ik momenteel als een leuke uitdaging".

Na 10 jaar met Baan te hebben gewerkt is Heslinga overgestapt naar Microsoft Dynamics AX. Hij steekt zijn enthousiasme over dit pakket niet onder stoelen of banken. Heslinga: "Alles gaat in Dynamics AX een stuk sneller en gemakkelijker. Dynamics AX is gebruikersvriendelijk en heel goed te verkopen aan toekomstige gebruikers!" Hij geeft echter ook enkele kanttekeningen: "Dynamics AX blijft slechts een gereedschap dat je op de juiste manier moet inzetten. Bij de implementatie van elk ERP pakket is het belangrijk dat de verschillende afdelingen in het bedrijfsproces middels het pakket met elkaar leren samenwerken. En dat is niet alleen een technische maar vooral ook een organisatorische uitdaging. Bovendien is een goede instelling van het systeem essentieel. Juist omdat het systeem zo flexibel is kan je ook veel fout doen!"

Heslinga is destijds begonnen als logistiek consultant, maar inmiddels veel meer thuis in de financiële hoek. Met name de laatste jaren is hij actief in het implementeren van de financiële modules van Microsoft Dynamics AX. Eerst heeft hij twee jaar gewerkt op de financiële administratie van een groot internationaal Automobiel bedrijf dat Dynamics AX heeft geïmplementeerd in de Benelux vestigingen. Daarna is hij aan de slag geweest bij een groot, internationaal accountantskantoor dat Dynamics AX uitrolt over vestigingen in de hele wereld. Waar hij ook zijn sporen heeft verdiend bij het aansturen van de diverse projecten. Vervolgens heeft hij meerdere jaren als senior consultant veel ervaring opgedaan met Dynamics AX implementaties binnen o.a. een aantal ziekenhuizen. De meest recente projecten zijn in Scandinavie.

In maart 2009 heeft Heslinga MHES Consultancy opgericht met als focus Microsoft Dynamics AX Finance consultancy services.

 

Lees verder: Projects

 

English:

MHES Consultancy stands for more then 15 years experience in implementing ERP systems in the most various businesses. The consultancy firm has a clear focus on Microsoft Dynamics AX with a specialization in Finance and Project management.

Founder Martin Heslinga explains: “After finishing my study Economics, main subject Management Information Science at the University of Amsterdam, I started as developer and have done some big customization projects in ERP system Baan. Developing and doing functional analyses was great, but after the first contacts with customers I knew that I wanted to cooperate more closely with clients. That is the reason that I became consultant and in that role I have had the privilege to help many different companies implementing ERP systems. I am good at placing myself in the customer’s position and translating his requirements into technology. At this moment especially the rollout of ERP systems in multinational enterprises with offices in multiple countries I consider as a very nice challenge.”

After working with Baan for 10 years Heslinga has made a sidestep to Microsoft Dynamics AX. He is very excited about this package and takes every opportunity to tell about it: “Everything in Dynamics AX is much quicker and easier. Dynamics AX is a user friendly system and it is very easy to sell it to new users!” He also has some critical notes:”Dynamics AX remains just a tool that you have to implement in the right way. For the implementation of any ERP system it is important that the different departments in the business process learn to work together with help of the package. And that is not only a technical, but especially a organizational challenge. Besides that: good setup of the system is essential. Just because the system is so flexible you could easily cause a lot of damage as well!”

Initially Heslinga had started his consultancy career as a logistic consultant, but meanwhile he is far more specialized in the financial area. Especially the last years he is active in implementing the financial modules of Dynamics AX. First, he worked for two years at the financial department of a great international Automotive company implementing Dynamics AX in the Benelux countries. Then for more than a year he has been doing a rollout of Dynamics AX for an international accountancy business in offices all over the world. There he also gained merits in managing the various projects. After that he did several projects as senior consultant in Dynamics AX implementations within amongst others various hospitals. Recent projects have been within Scandinavia.

 In March 2009 Heslinga founded MHES Consultancy with a focus on Microsoft Dynamics AX Finance consultancy services.

Read further: Projects

 

MHES Consultancy  | Martin.Heslinga@mhes.nl
Top